Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Właścicielem internetowego sklepu rowerowego jest:

Freestyle Sport Michal Kruczek 

ul. Jagiellońska 12
48-200 Prudnik

NIP: 5512264785
REGON: 160117264
dalej nazywany „Sprzedającym”.

Konto bankowe:
ING Bank Śląski 46 1050 1490 1000 0092 2306 4693

Przyjmowanie i realizacja zamówień:

 1. Sprzedaż towarów w sklepie sportwars.pl odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem adresu sklepu internetowego www.sportwars.pl z nazwą i ceną towaru, imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy, danymi adresowymi, nr. telefonu i wybraną formą płatności i dostawy. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na jednej ze stron Sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać przez wysłanie e-maila na adres sklep@sportwars.pl 
 2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
 3. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
 5. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.
 6. Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć w następujący sposób:
 •  za pomocą systemu informatycznego (stron internetowych) Sklepu internetowego, 
 • w wyjątkowych sytuacjach (np. awarie systemu informatycznego) telefonicznie pod numerem telefonu 575969549 

Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów, 

 1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji bądź poinformowanie o odmowie jego zrealizowania następuje w ciągu maksymalnie 48 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9:00-17:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. 
 1. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia w ciągu 48 godzin przez Sprzedawcę skutkuje jego anulowaniem.
 2. Realizacja zamówień oznacza czas od momentu zgłoszenia zamówienia do chwili przekazania go spedytorowi do wysyłki.
 3. Czas realizacji zamówienia dla produktów oznaczonych jako dostępne wynosi od 1 do 2 dni roboczych.
 4. Zamówienie złożone poza godzinami pracy sklepu jest realizowane od następnego, najbliższego dnia pracy.
 5. W przypadku gdy towar nie znajduje się w magazynie czas realizacji może się wydłużyć, wówczas pracownik sklepu kontaktuje się z kupującym.
 6. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT.
 7. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu realizacji zamówienia a także umieszczenia ich w bazie sportwars.pl . Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 8. Czas dostawy zamówienia jest mierzony od chwili przekazania przesyłki spedytorowi do momentu przekazania jej klientowi. Przesyłki kurierskie dostarczane są w ciągu 3 dni roboczych. Sklep freestylesport.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie dostawy spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.
 9. W przypadku niektórych produktów sklep sportwars.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzaju dostawy do przesyłki kurierskiej.
 10. Wszystkie towary dostępne w sklepie sportwars.pl  objęte są gwarancją udzielaną przez producenta danego towaru.

Ceny towarów 

 1. Ceny wszystkich towarów podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 2. Koszty dostawy towaru do klienta zostaną umieszczone na fakturze jako osobna pozycja. Cennik dostaw znajduje się w osobnej zakładce.
 3. Sklep sportwars.pl  zastrzega sobie prawo zmiany cen oferowanych produktów umieszczonych w sklepie internetowym sportwars.pl , a także wprowadzania i anulowania promocji.

Formy płatności 

1. Przelew – po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie paczka zostaje wysłana.

2. Płatność za pośrednictwem internetowego systemu płatniczego.

3. Płatność za pobraniem, klient płaci za towar przy odbiorze przesyłki.

4. W przypadku niektórych towarów sklep sportwars.pl  zastrzega sobie prawo do ograniczenia form płatności.

5. Możliwość płatności ratalnych za pośrednictwem banku Credit Agricole.

Reklamacje 

 1. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu towaru, dokładny opis wady produktu oraz karta gwarancyjna (jeśli jest dołączona do produktu).
 2. Sklep zobowiązuje się do udzielenia Kupującemu odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamowanego towaru. Za datę otrzymania reklamowanego towaru przyjmuje się dzień, w którym towar ten zostanie dostarczony do sklepu.
 3. Klient, który stwierdzi podejrzenie naruszenia lub uszkodzenia zawartości przesyłki (rozerwany karton, zgniecione pudełko, przecięta taśma, itd.)powinien w takiej sytuacji sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera! Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
 4. Sklep  sportwars.pl  uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi tylko w uzasadnionych przypadkach. W przypadku gdy do towaru dołączona jest gwarancja producenta lub dystrybutora. Kupujący może według własnego wyboru złożyć do producenta lub dystrybutora odrębnie reklamację z tytułu gwarancji.
 5. Każdy towar zakupiony wysyłkowo można zwrócić w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Konsument jest zobowiązany do pisemnego poinformowania (proszę o dołączenie do zwracanego towaru wypełnionego Formularz 1) oraz mailowego na adres sklep@sportwars.pl (proszę o dołączenie wypełnionego Formularz 1 do załącznika w mailu) sprzedającego o zamiarze zwrotu towaru. Wzór takiego powiadomienia znajduje się poniżej w formacie PDF

Formularz 1: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. 

Liczy się termin otrzymania przez sprzedawcę stosownego zawiadomienia o fakcie chęci dokonania zwrotu towaru lub części towarów zamówionych przez Klienta. Sprzedawca po informacji mailowej o chęci dokonania zwrotu przez Klienta, poinformuje Klienta mailowo o możliwości wysyłki zwrotu. Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić żadnych śladów używania. Wraz z towarem należy zwrócić wszystkie dodatki, dołączone gratisy oraz dowód zakupu (paragon lub faktura). Zwrotowi podlega tylko cena zakupionego towaru. Wyjątkiem od tego może być sytuacja, gdy sprzedający wyśle towar zastępczy po wcześniejszym kontakcie z klientem mailowym lub telefonicznych oraz po jego zgodzie. Należna kwota jest zwracana w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwracanego zamówienia przelewem bankowym na konto Kupującego wskazanego w Formularzu 1. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów wysyłanych za pobraniem. 

Adres do zwrotu zamówienia lub jego części: 

Freestyle Sport Michał Kruczek
Bolesława Chrobrego 5,
47-200 Kędzierzyn Koźle 

 1. Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych za pobraniem.
 2. Okres obowiązywania gwarancji jest różny dla poszczególnych producentów i produktów.

Pozostałe postanowienia regulaminu 

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem pomiędzy Klientem a firmą Freestyle Sport Michał Kruczek. Dowodem zakupu jest paragon lub faktura VAT.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
 3. Firma Freestyle Sport Michał Kruczek zastrzega sobie prawo do zmiany oferty prezentowanej na stronie  sportwars.pl
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 5. Sklep  sportwars.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty Powrót do sklepu