Tutaj jesteś: Strona główna  |  Imprezy

LANCKORONA TOUR ? SZOSOWY MARATON ROWEROWY oraz III MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW W MARATONIE SZOSOWYM (21 lipca 2013)

LANCKORONA TOUR REGULAMIN

Cele maratonu

 • Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej na obszarze Beskidów.
 • Promocja cyklu imprez sportowych dla amatorów pod nazwą SPORT WARS
 • Wyłonienie Mistrzów Polski Amatorów w Maratonie Szosowym.

Organizator

 • Sklep Rowerowy FREESTYLE SPORT Prudnik
 • Przy współpracy Urzędu Gmin Stryszów i Lanckorona
 • tel. kom. + 48 513805717
 • tel. 77 4364576
 • e-mail: freestylesport@tlen.pl ; www.freestylesport24.pl
 • Rachunek bankowy:
 • Michał Kruczek
 • Jagiellońska 12
 • 48-200 Prudnik
 • nr rach. 10 1240 1688 1111 0010 0345 7927
 • Bank Pekao S.A.
 • Współpraca organizacyjna i partnerzy
 • Urząd Gminy Stryszów
 • Urząd Gminy Lanckorona
 • Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
 • Sklep Rowerowy Goodsport Andrychów
 • Sklep Rowerowy Six Seconds Wadowice
 • Giant Polska
 • Maspex Wadowice
 • Termin i miejsce organizacji maratonu
 • Termin organizacji maratonu:. 21.07.2013.
 • Miejsce startu: Rynek Lanckorona
 • Biuro zawodów: Szkoła Podstawowa w Lanckoronie oraz Rynek Lanckorona
 • Meta: Rynek Lanckorona

Warunki uczestnictwa

 • Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.sportwars.pl w sposób prawidłowy i kompletny.
 • Wyjątkowo dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy w dniu zawodów.
 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r.o Ochronie Danych Osobowych DZ.Ust.nr 133 poz 883).
 • Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
 • Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.
 • Osoby poniżej 18 lat mogą uczestniczyć w maratonie tylko na dystansie MINI = 70 km.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem według wzoru udostępnionego przed imprezą w biurze zawodów.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
 • Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać dwa numery startowe: jeden na kierownicy, a drugi na plecach. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.
 • Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania maratonu mającej wpływ na wynik sportowy. Przez dozwoloną pomoc techniczną rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych uczestników maratonu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika.
 • Zgłoszenia i wpisowe

  • Koszt uczestnictwa w maratonie wynosi 60 zł
  • Zgłoszenie udziału w maratonie i dokonanie wpłaty wpisowego powinno odbyć się do dnia 08.07.2013 na rachunek bankowy organizatora Pekao S.A. 10 1240 1688 1111 0010 0345 7927.
  • Na przelewie bankowym lub pocztowym należy wpisać imię i nazwisko osoby, dla której dokonano wpłaty oraz dopisek LANCKORONA TOUR ? 21.07.2013 .
  • Zgłoszenie w dniu zawodów skutkuje brakiem świadczeń.
  • W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% wysokości wpisowego, ale tylko w przypadku poinformowania na adres e-mail freestylesport@tlen.pl do dnia 08.07.2013.
  • W przypadku rezygnacji ze startu po 28.06.2013organizator nie zwraca wpisowego.
  • W przypadku dyskwalifikacji lub wycofania się z wyścigu w trakcie jego trwania organizator nie zwraca wpisowego.

  Program maratonu

  • 20.07.2013.(sobota)
   • godz. 17.00 - 22.00 ? biuro zawodów
  • 21.07.2013 (niedziela)
   • godz. 7.00 - 8.30 - biuro zawodów
   • godz. 9.00 ? uroczyste otwarcie
   • godz. 9.30 - start dystansu 105 km
   • godz. 9.40 - start dystansu 70 km
   • godz. 17.00 ? dekoracje zwycięzców, puchary, nagrody, konkursy
   • godz. 18.00 - zakończenie, zamknięcie tras zawodów

  Kategorie poniżej 18 lat i kategoria powyżej 70 lat startują wyłącznie na dystansie 70 km.

  Pozostałe kategorie dokonują wyboru dystansu przy zgłoszeniu.

  Ostateczna długość i przebieg tras zostaną podane w komunikacie na stronie internetowej oraz na odprawie technicznej przed startem

  Organizacja maratonu

  • Maraton zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych z wykorzystaniem dróg publicznych. Mapy tras będą udostępnione przez organizatora na stronie internetowej i w biurze zawodów przed startem.
  • Trasa będzie oznakowana i obstawiona na punktach kontrolnych przez sędziów i obsługę techniczną oraz zabezpieczona przez policję i służby pomocnicze.
  • Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, których ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.
  • Na trasie maratonu będą znajdowały się bufety.
  • Wyboru dystansu zawodnicy dokonują na internetowym formularzu zgłoszeniowym i potwierdzają w chwili nadania i odbioru numeru startowego. Zmiana dystansu w trakcie maratonu oznacza dyskwalifikację uczestnika.
  • Zawodnik, który nie dojedzie do mety do godz. 18.00 ma prawo zostać sklasyfikowanym, jednak nie gwarantuje mu się pełnych świadczeń. W sytuacjach szczególnych, uwzględniając bezpieczeństwo uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia czasu zamknięcia trasy.
  • Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie przejadą wynikający ze zgłoszenia dystans.
  • W Mistrzostwach Polski sklasyfikowani będą wszyscy zawodnicy kończący maraton.
  • Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
  • Podczas zawodów lekarz maratonu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.

  Świadczenia dla zawodników

  • W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
   • numer startowy na koszulkę
    (po przybyciu na metę uczestnik ma obowiązek zwrócić organizatorowi maratonu obydwa numery)
   • oznakowanie na trasach maratonu
   • pomiar czasu
   • zabezpieczenie medyczne
   • pamiątkowa koszulka z rajdu
   • możliwość korzystania z bufetów na trasie
   • posiłek regeneracyjny na mecie
   • serwis techniczny na mecie maratonu GOODSPORT i SIX SECONDS
   • puchary dla miejsc od 1 do 3 w każdej kategorii wiekowej
   • nagrody dodatkowe rozlosowane między uczestnikami
   • koszulka Mistrza Polski dla zwycięzców

  Kategorie wiekowe Maraton i III Mistrzostwa Polski Amatorów (21.07.2013)

  • Mężczyźni
   • kat 1 ? poniżej 18 lat
   • kat 2 ? 19-30 lat
   • kat 3 ? 31-40 lat
   • kat 4 ? 41-50 lat
   • kat 5 ? 51-60 lat
   • kat 6 ? 61-70 lat
   • kat 7 ? powyżej 70 lat
  • Kobiety
   • K1 do lat 40 rok urodzenia 1972 i młodsze
   • K2 powyżej 40 rok urodzenia 1971 i starsze

    Nagrody

    • Od miejsca 1 do 3 we wszystkich kategoriach i na wszystkich dystansach: puchary sportowe.
    • Po zakończeniu maratonu podczas ceremonii dekoracji wśród wszystkich uczestników, którzy zwrócą numery startowe zostanie przeprowadzane losowanie, podczas której rozlosowane zostaną nagrody dodatkowe ufundowane przez sponsorów. Warunkiem otrzymania wylosowanej nagrody przez zawodnika jest jego obecność podczas losowania i osobisty odbiór nagrody.

    Kary

    • Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
     • Upomnienie.
     • Kara czasowa
     • Dyskwalifikacja.
    • Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
     • łamanie zasad ruchu drogowego,
     • nie używanie sztywnych kasków,
     • nadmierne śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą 100 m za każdym bufetem regeneracyjnym),
     • nieposzanowanie środowiska naturalnego,
     • braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
     • nieprzestrzeganie zasad fair play,
     • niesportowe zachowanie,
     • pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
    • w przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

    Wycofanie zawodnika w trakcie maratonu

    • Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania maratonu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora.
    • W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie trwania maratonu, fakt ten należy zgłosić dzwoniąc pod numer telefonu +48 513 805 717.
    • W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
    • W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

    Obowiązkowe wyposażenie zawodnika

    • podstawowe narzędzia do naprawy roweru
    • zapasowa dętka + pompka
    • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport

    Zalecane wyposażenie zawodnika

    • telefon komórkowy
    • licznik kilometrów

    PROTESTY

    • Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
    • Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 200 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
    • Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

    Ochrona środowiska naturalnego

    • Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych i metalowych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
    • Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

    Ruch drogowy

    • Maraton rowerowy będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym na całej trasie.
    • Ruch uczestników na odcinku startowym ma charakter przejazdu honorowego (bez ścigania).
    • Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.
    • Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
    • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy są Michał Kruczek tel. Kom. +48 513 805 717.
    • Warunkiem uczestnictwa w maratonie jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu imprezy, zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego.

    Informacje dodatkowe

    • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
    • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
    • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
    • Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
    • Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania maratonu i tzw. ?sił wyższych?.
    • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
    • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
    • Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
    • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

    BAZA NOCLEGOWA

    • Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lanckoronie Hotel ?Korona? w Lanckoronie
     liczba miejsc: 104 liczba miejsc: 36
     telefon: (33) 876 35 89 (33) 876 64 01
    • Agroturystyka Pensjonat Tadeusz w Lanckoronie
     ?W aroniach? (Lanckorona) liczba miejsc: 26
     liczba miejsc: 16, telefon: (33) 876 35 92 lub 609 135 601
    • Pensjonat Zamek w Lanckoronie Schronisko Młodzieżowe CARITAS Góra Chełm
     liczba miejsc: 28 telefon:
     telefon: (33) 873 92 10 lub (33) 876 35 15 kom. 607991487

    Poniżej przedstawiona jest mapka trasy maratonu.

    media/img/news/mapalanckorona.jpg

    Profil trasy

    media/img/news/profillanckorona.jpg

    Chcę wrócić do wyboru imprez +