Tutaj jesteś: Strona główna  |  Imprezy

IX BIEG PRUDNICKI - BIEG PRZEDSZKOLAKA - 12 lipca 2020 r.

Cel:

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej

Organizator:

Stowarzyszenie Sportowe SPORT WARS
Specjalistyczny Sklep Rowerowy "Freestyle Sport" Prudnik
Agencja Sportu i Promocji w Prudniku
Niepubliczne Przedszkole „Skrzat”

Czas i miejsce:

Bieg zostanie rozegrany 12 lipca 2020 r. (niedziela) w Prudniku. Start i meta na ulicy Dąbrowskiego ( na wysokości siedziby Nadleśnictwa Prudnik) . Start przedszkolaków o godz. 9.45, biuro zawodów zlokalizowane w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ulicy Dąbrowskiego 26 w Prudniku

Uczestnictwo:

Udział w biegu może wziąć przedszkolak urodzony w roku 2014 lub później. Wszystkie przedszkolaki startują za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów – formularze będą dostępne w biurze zawodów.

Opłaty startowe

Opłata startowa dla dzieci zgłaszanych w formie elektronicznej wynosi 10 zł - płatna przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia Sportowego SPORT WARS – bramka płatności elektronicznej t-pay dostępna w formularzu zgłoszeniowym - do dnia 1 lipca 2020 r.

Opłata startowa dla dzieci zgłaszanych w dniu imprezy w biurze zawodów wynosi 15 zł płatne gotówką

W biegach dziecięcych nie prowadzi się pomiaru czasu

Zgłoszenia:

Zgłoszeń można dokonywać w formie internetowej na stronie www.sportwars.pl do dnia 1 lipca 2020 r. lub w dniu imprezy w biurze zawodów.

Zgłoszenie elektroniczne pomaga nam w zaplanowaniu liczby pamiątkowych medali dla przedszkolaków oraz przygotowaniu odpowiedniej ilości poczęstunku regeneracyjnego dla młodych biegaczy

Zgłoszenie elektroniczne po wyznaczonym terminie lub w dniu imprezy skutkuje podwyższeniem opłaty startowej do 15 zł.

Nagrody:

Dla każdego uczestnika pamiątkowy medal z logo biegu
Puchary dla 3 pierwszych przedszkolaków (osobno kategorie dziewcząt i chłopców)

Trasa :

Start i meta Prudnik park (na wysokości budynku Nadleśnictwa Prudnik) - ul Dąbrowskiego (aleja boczna) Dystans: 200m.

Nawierzchnia: kostka betonowa

Warunki uczestnictwa

* Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.sportwars .pl w sposób prawidłowy i kompletny. Wyjątkowo dopuszcza się dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy w dniu zawodów. Zgłoszenia w formie elektronicznej należy dokonać do 1 lipca 2020 r.

* Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2016 r. poz.922 ze zm.).

Podczas biegu przedszkolaki mogą być asekurowane przez rodziców lub opiekunów prawnych

Świadczenia dla przedszkolaków

Każdy przedszkolak otrzymuje:

 • numer startowy
  (po przybyciu na metę uczestnik ma obowiązek zwrócić organizatorowi maratonu numer - oznakowanie na trasie biegu
 • zabezpieczenie medyczne
 • pamiątkowy medal z biegu
 • posiłek regeneracyjny na mecie
 • puchary dla miejsc od 1 do 3

Ruch drogowy

 1. Bieg będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu na całej trasie.
 2. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną drogi i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce…
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy są Michał Kruczek tel. kom. +48 513 805 717oraz Magdalena Mokrzycka Kruczek tel. kom.+48 512 115 724.
 4. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu imprezy, zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego.
  1. Informacje dodatkowe

   1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
   2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach pod odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
   3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
   4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania biegu i tzw. “sił wyższych”.
   5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
   6. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
   7. Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu biegu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
   8. Organizator biegu nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne ubezpieczenie NW i OC
   9. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

   Kontakt

   Michał Kruczek, tel. 513 805 717

   Magdalena Mokrzycka Kruczek tel. 512 115 724

   Chcę wrócić do wyboru imprez +