Tutaj jesteś: Strona główna  |  Imprezy

VII Prudnicki Maraton MTB, 9 czerwca 2019

VII PRUDNICKI MARATON MTB
9 czerwca 2019

Regulamin

Cele maratonu

 1. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej na obszarze Gór Opawskich.
 2. Promocja cyklu imprez sportowych dla amatorów pod nazwą Sport Wars
 3. Promocja regionu pod kątem aktywnej turystyki oraz sportowego trybu życia
 4. Edukacja prozdrowotna młodzieży oraz ich aktywizacja sportowa

Organizator

 • Stowarzyszenie Sportowe „Sport Wars”
 • Sklep Rowerowy FREESTYLE SPORT Prudnik
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku
 • tel. kom. 48 513805717
 • tel. 77 436 45 76
 • e-mail: freestylesport@tlen.pl
 • www.sportwars.pl

Czas i miejsce

Maraton zostanie rozegrany 9 czerwca 2019r (niedziela) w Prudniku. Start i meta na ulicy Dąbrowskiego ( na wysokości siedziby Nadleśnictwa Prudnik) . Start kolarzy o godz 11.00.

Biuro zawodów zlokalizowane w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ulicy Dąbrowskiego 26 w Prudniku.

TRASA

Trasa maratonu wiedzie z Prudnika drogami leśnymi do Dębowca, Wieszczyny, następnie wzdłuż granicy polsko-czeskiej w okolice miejscowości Trzebina i ponownie do Prudnika. Długość rundy wynosi 15 km. Trasa będzie oznaczona strzałkami w kolorze białym, a na newralgicznych skrzyżowaniach szlaków ustawieni będą funkcjonariusze porządkowi odpowiedzialni za właściwe kierowanie uczestników. Na trasie maratonu obowiązują przepisy ruchu turystycznego PTTK oraz przepisy UCI. Zabezpieczenie medyczne zapewnia karetka z lekarzem zlokalizowana w okolicy startu i mety.

DYSTANSE

MINI =30 KM (2 RUNDY)

MEGA = 45 KM (3 RUNDY)

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.sportwars.pl w sposób prawidłowy i kompletny.

Wyjątkowo dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy w dniu zawodów. Zgłoszenie i opłatę startową w wersji elektronicznej należy dokonać do 31 maja 2019r.

Zgłoszenie elektroniczne po wyznaczonym terminie lub w dniu imprezy skutkuje podniesieniem wysokości opłaty startowej oraz brakiem świadczeń w postaci pakietu startowego.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r.o Ochronie Danych Osobowych DZ.Ust.nr 133 poz 883).

Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.

Opłata startowa dla osób zgłaszających się w formie elektronicznej wynosi 50 zł płatna przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia Sportowego SPORT WARS – bramka płatności elektronicznej t-pay dostępna w formularzu zgłoszeniowym - do dnia 31 maja 2019 r.

Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy rowerem według wzoru udostępnionego przed imprezą w biurze zawodów.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.

Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku rowerowym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.

Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numer startowy: zamocowany na kierownicy. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie lub zamiana numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.

Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania imprezy mającej wpływ na wynik sportowy. Przez dozwoloną pomoc techniczną rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych uczestników maratonu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika.

Do udziału w zawodach dopuszczone będą rowery zarówno MTB jak i trekking i cross.

Organizator nie ubezpiecza uczestników – rowerzyści zobowiązani są do ubezpieczenia indywidualnego

WPISOWE

Wpisowe dla uczestników maratonu wynosi 50 zł od osoby. W przypadku stowarzyszeń, klubów i organizacji wystawiających ponad 5 uczestników wpisowe wynosi 40 zł .W przypadku rodzin opłata startowa dla 3 ,4 i każdego kolejnego członka rodziny wpisowe wynosi 30 zł. Wpłaty należy dokonać do dnia 31 maja 2019r na konto:

Zgłoszenie elektroniczne po wyznaczonym terminie lub w dniu imprezy wynosi 100 zł

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

W ramach opłaty startowej zawodnikowi gwarantuje się:

 • numer startowy
  (po przybyciu na metę uczestnik ma obowiązek zwrócić organizatorowi maratonu numer – wśród uczestników którzy zwrócili numery startowe rozlosowane będą nagrody rzeczowe)
 • oznakowanie na trasie maratonu
 • pomiar czasu
 • zabezpieczenie medyczne
 • pamiątkowa koszulka z maratonu*
 • pakiet startowy z licznymi niespodziankami od sponsorów*
 • możliwość korzystania z bufetu na trasie (bufet zlokalizowany na 5, 15 i 25 kilometrze trasy, zapewniona woda + owoce)
 • woda + owoce w strefie biura zawodów
 • posiłek regeneracyjny na mecie
 • puchary dla miejsc od 1 do 3 w każdej kategorii wiekowej
 • nagrody dodatkowe rozlosowane między uczestnikami

*Nie dotyczy uczestników zarejstrowanych w dniu zawodów, oraz po terminie online

ZGŁOSZENIA

Uczestnicy zgłaszający się w formie elektronicznej i dokonujący opłaty startowej w formie przelewu otrzymują w dniu imprezy w biurze zawodów numery startowe poza kolejnością.

Uczestnicy zgłaszający się i wnoszący opłatę startową w dniu zawodów otrzymują numery startowe w kolejności zależnie od ilości uczestników zgłoszonych elektronicznie.

NAGRODY

Dla każdego uczestnika pamiątkowa koszulka z logo maratonu
Puchary dla 3 pierwszych zawodników w każdej kategorii wiekowej
Puchary dla startujących rodzin – co najmniej 3 osoby z rodziny
Puchar dla najlepszej drużyny
Nagrody rzeczowe przyznawane w drodze losowania wśród wszystkich uczestników maratonu którzy ukończą zawody.

KATEGORIE

Mężczyźni

 • kat 1 – do 18 lat (rocznik 2001 i młodsi)
 • kat 2 – 19-30 lat (2000-1989)
 • kat 3 – 31-40 lat (1988-1979)
 • kat 4 – 41-50 lat (1978-1969)
 • kat 5 – 51-60 lat (1968-1959)
 • kat 6 – 61-70 lat (1958-1949)
 • kat 7 – powyżej 70 lat (1948 i starsi)

Kobiety

 • kat K1 – do 18 lat (rocznik 2001 i młodsze)
 • kat K2 – 19-30 lat (2000-1989)
 • kat K3 – 31-40 lat (1988-1979)
 • kat K4 – 41-50 lat (1978-1969)
 • kat K5 – 51-60 lat (1968-1959)
 • kat K6 – 61-70 lat (1958-1949)

ZASADY PRZEPROWADZENIA MARATONU

 • uczestnicy startują ze startu wspólnego
 • zwycięzcą zostaje osoba, która w najkrótszym czasie pokona trasę maratonu
 • startujący na dystansie MINI po ukończeniu drugiej rundy zjeżdżają do mety
 • startujący na dystansie MEGA zjeżdżają do mety po pokonaniu 3 rund

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Zawodnicy reprezentujący swoje drużyny zdobywają punkty w poszczególnych kategoriach wiekowych:

 • I Miejsce = 6 pkt
 • II Miejsce = 4 pkt
 • III Miejsce = 2 pkt

Najliczniejsza drużyna otrzymuje dodatkowo 5 punktów

Zwycięzcą klasyfikacji drużynowej zostaje grupa która zgromadzi największą ilość punktów

PROGRAM ZAWODÓW

8.30 – 10.30 przyjmowanie uczestników maratonu, wydawanie numerów startowych

10.45 uroczyste rozpoczęcie i odprawa techniczna

11.00 – 14.30 przejazd rowerzystów

15.00 - podsumowanie zawodów, wręczenie nagród, pożegnanie uczestników

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • organizator maratonu nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne ubezpieczenie NW i OC
 • uczestnicy startują w maratonie na własną odpowiedzialność
 • przejazd trasą maratonu wyłącznie w kaskach rowerowych
 • uczestnicy klasyfikowani będą w kat. Wiekowych
 • uczestnicy maratonu posiadający licencję kolarską Elita mogą startować wyłącznie poza konkursem
 • ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona do 250 startujących – decyduje kolejność zgłoszeń
 • zgłoszonym po terminie organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń
 • w razie nie przybycia na maraton wpisowe nie podlega zwrotowi
 • w przypadku odwołania maratonu wpisowe będzie zwracane
 • maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawiane oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników maratonu i na odwrót
 • organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przeprowadzenia imprezy z przyczyn od niego niezależnych
 • organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie oraz prawo do jego interpretacji

Ochrona środowiska naturalnego

 1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych i metalowych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
 2. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA STRONIE www.sportwars.pl

Kontakt

Michał Kruczek tel. 513 805 717
Robert Ćwir tel. 697 980 197
Magdalena Mokrzycka – Kruczek tel. 512 115 724

Obraz Obraz Obraz

Chcę wrócić do wyboru imprez +