Tutaj jesteś: Strona główna  |  Imprezy

VI BIEG PRUDNICKI BIEG PIERWSZAKA 2 lipca 2017 (niedziela)

Regulamin

1.Cel:

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej

2. Organizator:

 • Specjalistyczny Sklep Rowerowy "Freestyle Sport" Prudnik
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku

3.Czas i miejsce:

 • Bieg zostanie rozegrany 2 lipca 2017 r. (niedziela) w Prudniku. Start i meta na ulicy Dąbrowskiego ( na wysokości siedziby Nadleśnictwa Prudnik) . Start pierwszaków o godz. 9.50, biuro zawodów zlokalizowane w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ulicy Dąbrowskiego 26 w Prudniku

4. Uczestnictwo:

 • Udział w biegu może wziąć dziecko urodzone w roku 2009 lub 2010. Wszystkie pierwszaki startują za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów – formularze będą dostępne w biurze zawodów.
 • W biegach dziecięcych nie prowadzi się pomiaru czasu
 • /ul>

  5. Zgłoszenia:

  • Zgłoszeń można dokonywać w formie internetowej na stronie www.sportwars.pl do dnia 20 czerwca 2017 r. lub w dniu imprezy w biurze zawodów.
  • Zgłoszenie elektroniczne pomaga nam w zaplanowaniu liczby pamiątkowych medali dla przedszkolaków oraz przygotowaniu odpowiedniej ilości poczęstunku regeneracyjnego dla młodych biegaczy

  6. Nagrody:

  • Dla każdego uczestnika pamiątkowy medal z logo biegu
  • Puchary dla 3 pierwszych pierwszaków
  • Nie pobiera się opłaty startowej od uczestników biegów dziecięcych

  7. Trasa :

  • Start i meta Prudnik park (na wysokości budynku Nadleśnictwa Prudnik) - ul Dąbrowskiego (aleja boczna)
  • Dystans: 300m.
  • Nawierzchnia: kostka betonowa

  8. Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.sportwars .pl w sposób prawidłowy i kompletny. Wyjątkowo dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy w dniu zawodów. Zgłoszenia w formie elektronicznej należy dokonać do 20 czerwca 2017 r.
  • Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2016 r. poz.922).
  • Podczas biegu dzieci mogą być asekurowane przez rodziców lub opiekunów prawnych

  9. Świadczenia dla pierwszaków

  Każdy pierwszak otrzymuje:

  • numer startowy
   (po przybyciu na metę uczestnik ma obowiązek zwrócić organizatorowi maratonu numer
  • oznakowanie na trasie biegu
  • zabezpieczenie medyczne
  • pamiątkowy medal z biegu
  • posiłek regeneracyjny na mecie
  • puchary dla miejsc od 1 do 3

  10. Ruch drogowy

  • 1. Bieg będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu na całej trasie.
  • 2. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną drogi i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.
  • 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
  • 4. Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy są:
   Michał Kruczek tel. kom. +48 513 805 717 oraz Robert Ćwir tel. kom. +48 697980197.
  • 5. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu imprezy, zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego.

  11. Informacje dodatkowe

  • 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
  • 2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach pod odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
  • 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  • 4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania biegu i tzw. “sił wyższych”.
  • 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
  • 6. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
  • 7. Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu biegu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  • 8. Organizator maratonu nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne ubezpieczenie NW i OC.
  • 9. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

  Kontakt

  Michał Kruczek, tel. 513 805 717, 77 4364576

  Robert Ćwir tel. 697980197

  Chcę wrócić do wyboru imprez +